Privacybeleid

Privacybeleid

Sooth Care heeft een diep respect voor privacy. Via onze webwinkel Sooth-care.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt volgens de richtlijnen van de AVG. Sooth Care acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

In ons privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, welke wij gebruiken en met welk doel. Wij raden aan de privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

1. Algemene informatie en termen

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Wij de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • Wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (bij opvraag).

Uitleg van de begrippen gebruikt binnen ons privacybeleid:

 • Bezoeker: iemand die Sooth-care.com bezoekt. Diegene is niet meteen ook een klant, je hoeft dus niet iets te kopen op Sooth-care.com om bezoeker te zijn.
 • Klant: bezoeker van Sooth-care.com die ook een bestelling bij ons plaatst (iets koopt) en daarvoor zijn / haar gegevens aan ons doorgeeft.
 • Persoonsgegevens: elk gegeven dat een individu betreft dat terug te leiden is naar die specifieke individu.
 • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens, zoals: het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.

Het privacybeleid van Sooth Care is voor het laatst aangepast op 14-9-2020.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van onze website en webwinkel Sooth-care.com verkrijgen wij bepaalde gegevens. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of het doen van een aankoop. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

3. Waarvoor verzamelen en gebruiken wij jouw gegevens?

Sooth-care.com verzamelt en verwerkt jouw naw- en betalingsgegevens voor specifieke doelen. Hieronder vind je een overzicht met welke doeleinden we jouw persoonsgegevens gebruiken.

Service en administratie:

 • Opnemen van contact met betrekking tot de vragen die in het contactformulier zijn gesteld.
 • Het verwerken van jouw aankoop.
 • De betaling van jouw aankoop.
 • De bezorging van jouw aankoop op het aangegeven afleveradres.
 • Informeren over (de voortgang van) je bestelling.
 • De verwerking van jouw retourzending, inclusief eventuele terugbetalingen.
 • Het leveren van diensten waar je specifiek om hebt gevraagd.
 • Om (gepersonaliseerde) informatie, aanbiedingen en acties te kunnen communiceren.
 • Service bieden via een eigen account waarin jouw order status en (bestel)gegevens terug te vinden zijn.

Analytisch:

 • Verkeersgegevens verwerken zodat we de gebruiksvriendelijkheid van Sooth-care.com kunnen verbeteren.
 • Bijhouden hoe bezoekers onze website gebruiken.
 • Diverse onderzoeken naar type kopers op Sooth-care.com.
 • Verkeersgegevens verwerken zodat we de gebruiksvriendelijkheid kunnen verbeteren.
 • Ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerking. Hierbij identificeren wij geen individuen.

Google Ads:

 • Verwerk verkeersgegevens om te zien hoe effectief onze advertenties zijn op pagina’s met zoekresultaten van Google.
 • Ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerking.
 • Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in onze privacybeleid genoemde doelen:
  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • Afleveradres
  • Emailadres
  • Betalingsgegevens
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • IP-adres

4. Contactformulier

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

5. Registreren (online portal/mijn account)

Bij bepaalde onderdelen van de Sooth-care.com webwinkel moet je jezelf eerst registreren. Na registratie bewaren wij, via de door jouw gekozen gebruikersnaam, de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Met ons portaal (mijn account) kunt je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken kunt regelen en gegevens kunt wijzigen.

6. Afhandelen bestelling

Wanneer je bij Sooth-care.com een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Lees hier meer over in het volgende punt van de privacyverklaring (punt 7).

7. Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

 • Pakketdiensten: voor de verzending van jouw pakket.
 • Communicatie partners: voor het kunnen communiceren van persoonlijke aanbiedingen en acties via digitale en niet digitale communicatie kanalen.
 • Database marketing partners: voor het beheren van de database en het uitvoeren van de analyses zoals genoemd onder punt 3.
 • Nieuwsbriefpartners: voor het versturen van nieuwsbrieven.
 • Partners voor sociale netwerken: op onze website zijn knoppen voor sociale media opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

8. Nieuwsbrief en Reclame

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Wij kunnen je per e-mail op de hoogte brengen van commerciële informatie (waaronder reclame) over onze producten en diensten. Mogelijk combineren wij hiervoor informatie over jouw aankopen, online zoekopdrachten, instellingen op onze website, artikelen in jouw winkelmandje of contactgeschiedenis. Door het combineren van deze informatie kunnen wij onze e-mailberichten personaliseren en afstemmen op jouw wensen. Wij zullen je in beginsel alleen e-mailberichten met commerciële informatie toesturen indien je een klant bent. De grondslag daarvoor is ons gerechtvaardigd belang. In alle andere gevallen – indien je geen klant bent – doen wij dat slechts indien je ons daar toestemming voor hebt gegeven.

Afmelden?
Indien je niet per e-mail op de hoogte gebracht wilt worden over onze producten en diensten kun je jezelf afmelden. Dit kan via de nieuwsbrief zelf, elke nieuwsbrief bevat onderaan een link waarmee u zich kunt afmelden. U kunt zich ook afmelden door een e-mail te sturen naar info@sooth-care.com

9. Publicatie

Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

10. Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Jouw verdere gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Hierover kun je meer lezen in onze cookieverklaring.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over hoe zij met cookies omgaan, adviseren wij om het privacybeleid van deze partijen te lezen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

11. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel Sooth-care.com gebruiken. Wij zijn natuurlijk geïnteresseerd in de bezoekers van Sooth-care.com, maar we hoeven jouw naam of dergelijke niet te weten. Informatie over bezoeken aan Sooth-care.com wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerking en wordt nooit gebruikt om individuen te identificeren.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, zoals Ads, zodat (onze) Google advertenties gepersonaliseerd kunnen worden.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

12. Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

De online betaalmogelijkheden en jouw persoonlijke pagina (account) zijn uiteraard beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met SSL (Secure Sockets Layer). Dit betekent dat jouw gegevens beveiligd, ‘versleuteld’, worden verzonden. U kunt zien dat een verbinding beveiligd is door de ‘s’ in ‘https://’ voor het internetadres, en een slotje in de adresbalk. Als u op het slotje klikt, ziet u meer informatie over het certificaat dat is uitgegeven door een onafhankelijke instelling die de betrouwbaarheid garandeert.

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, ook de verantwoordelijke zelf en degenen die toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarvan zij kennisnemen. Uitgezonderd wanneer zij door wet- of regelgeving verplicht zijn om mededelingen te doen.

13. Bewaartermijnen privacybeleid

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

14. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

15. Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. We raden je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

16. Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je ten alle tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens (zie punt 20).

17. Rechten van onze bezoekers en klanten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar info@sooth-care.com. Je kunt jouw rechten alleen uitoefenen voor zover de wet je deze rechten verleent. Bij elk verzoek vragen we altijd om jezelf te identificeren om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan.

Wij kunnen het volgende schriftelijk aanleveren:

 • Welke gegevens wij verwerken.
 • Voor welke doeleinden wij deze verwerken.
 • Waar deze gegevens vandaan komen.
 • Aan wie wij de gegevens verstrekken en voor welke doeleinden dit gebeurt.

Als je een klacht wilt melden of als je denkt dat ons bedrijf jouw probleem niet op bevredigende wijze heeft behandeld, kun je contact opnemen met de bevoegde autoriteit.

18. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

19. Over Sooth Care

Sooth-care.com is een webshop met verzorgingsproducten (cosmetica). Onze producten zijn speciaal gericht op mensen die door de chemo een extreem droge huid krijgen. Sooth-care.com streeft ernaar de beste en meest complete aanbieder van verzorgingsproducten te zijn. Dit betekent dat wij meer willen bieden dan alleen ons assortiment, ook een stuk persoonlijk contact en advies. Sooth-care.com wilt haar totale dienstenaanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan jouw specifieke klantwensen.

20. Contactgegevens

Sooth Care
Emile Durkheimweg 89
1349 CE Almere
Nederland
www.sooth-care.com
info@sooth-care.com

Heeft u na het lezen van ons privacybeleid nog vragen over de bescherming van jouw gegevens tijdens het bezoeken van Sooth-care.com? Neem dan gerust contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.